Uhygiejnisk catering-firma lukket

Friske rotteekskrementer og store mængder snavs. Det var noget af det, som fødevaremyndighederne fandt ved et kontrolbesøg hos Cateringvirksomheden Gas og Gourmet ved Christiansfeld.

Fødevarekontrollen lukkede i dag Gas og Gourmet og pålagde ejeren at destru-ere samtlige fødevarer i virksomheden.

Ved besøget konstaterede Fødevareregi-on Syds Kontrolafdeling i Haderslev, at virksomheden har produceret og håndteret letfordærvelige fødevarer i ikke-autoriserede lokaler og under meget uhygiejniske forhold.

Leverede mad til kantiner

I et kælderlokale, hvor trappen var undermineret af rotter, stod blandt andet kartoffelskræller og pålægsmaskine og andre køkkenredskaber.

Fødevareregionen oplyser, at den lukkede virksomhed har leveret mad til to kantiner i lokalområdet. De to kantiner er underrettet om, at alle fødevarer, der er modtaget fra virksomheden skal kasseres.

Hvis andre virksomheder eller private personer har modtaget fødevarer fra Gas og Gourmet i Stepping, skal de ligeledes kasseres.