Renten sænket til tre procent

Nationalbanken sænker den ledende dan-ske rente med 0,75 procentpoint til tre procent. Forskellen til eurorenten er nu nede på et procentpoint. Rentebe-lutningen kom i kølvandet på den Euro-æiske Centralbanks (ECB) rentesænkning tidligere i dag.

Nationalbanken benyttede lejligheden til at mindske forskellen mellem den danske rente og eurorenten. Den er nu indsnævret til kun et procentpoint. Da finanskrisen kradsede på sit højeste i efteråret, var forskellen mellem den danske rente og eurorenten på 1,75 procentpoint.

Lavere rente er godt for den økonomiske vækst og for boligejerne.

Som følge af Nationalbankens nedsættelse af de ledende rentesatser 15. januar 2009 sænker Danske Bank renten på variabelt forrentede udlån og indlån med op til 0,75 procentpoint.

Nordea sænker med virkning fra 30. januar 2009 ligeledes renten på variabelt forrentede ind- og udlån med op til 0,75 procentpoint.