Nyheder

Fogh vil holde møder om krisen

Regeringen vil supplere overvågningen af den økonomiske situation ved at af-holde løbende møder med repræsentanter fra virksomheder og brancheorganisatio-ner, arbejdsmarkedets parter, regiona-le beskæftigelsesråd og økonomer.

"Vi vil bruge et nyt redskab til at sikre friske tal som grundlag for at træffe beslutninger. Vi vil supplere vores viden om Danmarks økonomiske tilstand ved at inddrage repræsentan-ter fra forskellige sektorer," siger statsministeren på regeringens årlige seminar på Havreholm Slot i Nordsjælland.

Ministre deltager

Regeringen planlægger to møder snarest med en dagsorden på tre punkter. Opdaterede tal og beregninger for beskæftigelse og ledighed fra de regionale beskæftigelsesråd, virksomhedernes forventninger til fremtiden og en drøftelse af mulige initiativer.

Udover statsministeren deltager økonomi- og erhvervsministeren, finansministeren og beskæftigelsesministeren i møderne.

Udover de nye møder og bankpakken overvejer regeringen at fremrykke offentlige investeringer i skoler, hospitaler og andre større bygningsværker for at stimulere økonomien.