Nyheder

Den danske rente skal længere ned

Inden sommer vil den danske rente kom-me ned på kun to procent. Det venter cheføkonom i Danske Bank Steen Bocian.

"Forskellen til eurorenten vil indsnæv-res mere over de kommende måneder. Da den Europæiske Centralbank, ECB, samti-dig ventes at sætte renten yderligere ned, kan vi se frem til, at den danske rente vil nå ned på to procent, inden vi når sommeren," siger Steen Bocian.

Kronen er ikke under pres, valutareser-ven bugner igen og derfor kunne Natio-nalbanken i dag sænke renten med 0,75 procentpoint til tre procent.

Dermed mindskedes forskellen til eurorenten til et procentpoint.

Livsvigtige vitaminerLavere rente er livgivende vitaminer til dansk økonomi, der befinder sig i recession. Ledigheden stiger, boligpriserne falder og kreditkrisen klemmer. Hver dag byder på nye massefyringer i danske virksomheder - i dag var det blandt andet Carlsberg og PFA, der måtte melde om afskedigelser.

"Boligmarkedet er under et kraftigt pres, og lavere renter trækker i den rigtige retning selvom det naturligvis ikke vender boligmarkedet på en tallerken. Den lavere rente er derfor med til at dæmpe den økonomiske krise," siger Steen Bocian.

Sænkningen var ventetDet ser ud til, at bankerne vil følge Nationalbanken. Danske Bank har allerede meldt, at banken sænker både ud- og indlånsrenten med op til 0,75 procentpoint - men det sker først om en uge. Nordea sænker med virkning fra 30. januar renten på variabelt forrentede ind- og udlån med op til 0,75 procentpoint.

Boligmarkedet er under et kraftigt pres, og lavere renter trækker i den rigtige retning selvom det naturligvis ikke vender boligmarkedet på en tallerken

Steen Bocian

Andre banker ventes at følge efter og lade den lavere rente komme forbruger og virksomheder til gode.

Markedet havde også ventet den lavere rente. Det betyder ifølge chefanalytiker Anders Matzen fra Nordea, at boligrenten er styrtdykket inden for kort tid - renten på et-årige flekslån er faldet med 1,25 procentpoint siden midten af december.

Mulig besparelse for boligkøbere"Det giver en besparelse efter skat på 450 kroner om måneden pr. lånte million. Derved er der altså udsigt til en betydelig besparelse for den boligkøber, der overvejer at finansiere et boligkøb med rentetilpasningslån, og det kan være med til at mildne nedturen på boligmarkedet," siger Anders Matzen.

Nationalbankens rentesænkning kom i kølvandet på rentesænkningen i den Europæiske Centralbank (ECB), der tidligere i dag sænkede renten med 0,5 procentpoint til to procent.