Nyheder

Studerende magtesløse i klagesager

Ikke bestået! Den besked fik tre medi-cinstuderende på Aarhus Universitet ef-ter at have afleveret en fælles opga-ve. De klagede og ventede.

Først efter sommerferien, tre dage før semester-start, fik de besked om, at de alligevel havde bestået og derfor kunne begynde på næste semester.

"Det er dårlig forvaltningsskik, at de skal gå så længe i uvished, før de får at vide, om de er købt eller solgt," siger Mikael Bomholt, formand for Studenterrådet på Aarhus Universitet, til Politiken.

Det er dårlig forvaltningsskik, at de skal gå så længe i uvished, før de får at vide, om de er købt eller solgt

Mikael Bomholt, formand for Studenterrådet på Aarhus Universitet

Magtesløse

Og eksemplerne er mange på uddannelsesstederne landet over, bekræfter De Studerendes Fællesråds næstformand Nils Wiese:

"Mange studerende føler sig magtesløse i klagesager".

De studerende bakker derfor 100 procent op om Socialdemokraternes forslag om at give de studerende en national ombudsmand, som kan støtte og vejlede dem i klagesager og sætte fokus på procedurer og forvaltning på universiteterne. Ideen om en særlig ombudsmand kommer oprindeligt fra ledelsen og studerende på Aarhus Universitet, der i sommer sendte forslaget til videnskabsminister Helge Sander (V).

"Vi ville gerne forbedre de studerendes retssikkerhed og kvalitetssikre vores uddannelser," siger prorektor Nina Smith, Aarhus Universitet, om baggrunden for forslaget.

Klagesystemet er som sådan velfungerende, mener hun, men det kan halte med administrationen af det.

"Vi må erkende, at retssikkerheden for de studerende ikke altid er tilfredsstillende, når det kommer til praksis".

Vil ikke fråse med ombudsmanden

Videnskabsministeren tygger stadig på forslaget om en national ombudsmand for studerende. Et forslag, som de radikale og SF er skeptiske over for, blandt andet af frygt for, at der går inflation i begrebet ombudsmand.

Dansk Folkepartis videnskabsordfører, Jesper Langballe, er på samme linje:

"Jeg er imod at fråse med ombudsmænd, sådan som man ser i nogle lande," siger han.