Nyheder

Knap 8400 udvist siden 2002

8371. Så mange udlændinge er siden 2002 udvist af Danmark enten ved dom eller administrativt uden en domstol.

Det oplyser integrationsminister Birthe Rønn Hornbech (V) i et svar til Folketingets integrationsudvalg.

Domstolene udviste 3647 udlændinge fra 2002 til 2008. Antallet er steget støt fra 485 udviste i 2002 til 727 udvis-ninger i 2007. Uden om domstolene er i alt 4724 udlændinge blevet udvist administrativt fra 2002 indtil november 2008, viser tal fra Udlændingeservice.

Her går udviklingen den modsatte vej af domstolene. Administrative udvisninger toppede i 2003 med 1089, mens der i 2008 kun blev udvist 347 personer administrativt.

De fleste udviste er registreret som udrejst. Tallene dækker over udlændinge, der er registreret som ledsaget udrejst, skønnet udrejst, påset udrejst eller udrejst.

Rejser ikke, når de afsoner straf

Når udlændinge, der er udvist ved dom, endnu ikke er udrejst, er den væsentligste grund, at de enten afsoner deres straf eller venter på afsoningen. Udlændinge kan også være varetægtsfængslet, så myndighederne sikrer, at de rejser, mens andre udlændinge har en asylsag hos myndighederne, oplyser Birthe Rønn Hornbech.