Nyheder

Studerende mangler en ombudsmand

To studerende på Danmarks Journalist-højskole i Århus afleverer deres til-meldinger til reeksamen nogle minutter for sent. Den ene får lov at gå til reeksamen. Den anden bliver sendt på tvungen studie-orlov indtil næste reeksamen, skriver Politiken.

Eksemplet fra 25. juni 2007 kunne være en sag for den nationale ombudsmand for studerende, som Socialdemokraterne vil foreslå i Folketinget.

"I dag er det ofte uddannelses-institutionerne, der undersøger sig selv, når en studerende klager"," siger videnskabsordfører Kirsten Brosbøl (S), som står bag beslutningsforslaget.

"Der er brug for en uvildig instans, som kan bistå de studerende i klagesager"," siger hun.

I udkastet til beslutningsforslaget nævnes også sagen om Erasmus Mundus-uddannelsen. Her blev studerende på Aarhus Universitet uretmæssigt opkrævet brugerbetaling. Sagen om tilbagebetaling af pengene behandles stadig på universitetet, og det afskærer de studerende fra at klage til Videnskabsministeriet, skriver Politiken.

Det vidner om behovet for en ombudsmand, står der i forslaget.

Videnskabsminister Helge Sander (V) glæder sig til at se beslutningsforslaget.

"Jeg er meget optaget af de studerendes retssikkerhed, og jeg har i løbet af efteråret haft en del samtaler med de studerende om emnet, men jeg mangler stadig at få at vide præcis, hvor behovet er"," siger ministeren.

Derfor har han bedt sine embedsmænd om at indsamle materiale om problematikken og undersøge den nærmere.

Udgangen på eksemplet fra journalisthøjskolen blev, at den studerende stemplede ud fra Århus og fortsatte sin uddannelse på Syddansk Universitet.