Nyheder

Kræftsager skal gå om

Patientforsikringen kommer til igen at gennemgå samtlige sager, der handler om overskridelse af ventetidsreglerne på kræftområdet i årene 2001 til 2007.

Det er konsekvensen af, at Sundhedssty-relsen har givet Patientforsikringen en forkert udlægning af reglerne om ventetiderne til kræftbehandling.

"Jeg beklager, at en række kræft-patienter har fået afgjort deres sager på grundlag af en forkert udlægning af reglerne fra Sundhedsstyrelsens side," siger direktør i Sundhedsstyrelsen Jesper Fisker.

Han understreger i en pressemeddelelse, at Sundhedsstyrelsens udlægning af reglerne udelukkende har haft betydning for patienternes muligheder for erstatning.

Ifølge Patientforsikringen er der oprettet 169 sager vedrørende overskridelse af ventetidsgarantien på kræftområdet. 165 af dem er afgjort, og i 23 sager har patienten fået medhold. I alt er der udbetalt 1,6 millioner kroner i erstatning.

Patientforsikringens direktør, Karen-Inger Bast," siger at samtlige sager nu skal gennemgås, men hun forventer, at Sundhedsstyrelsens misvisende udlægning af ventetidsreglerne kun har fået betydning for et fåtal af sagerne.