Nyheder

Psykisk syge klager - men taber

Langt de fleste psykisk syge og deres pårørende taber sagen, når de klager over tvang. Det viser tal fra de fem psykiatriske klagenævns årsrapporter, skriver Politiken.

"Lægerne er udstyret med en guddomme-lig status. Klagenævnene giver dem stort set altid ret i deres vurdering af, at patienten var sindssyg, og at tvang var nødvendig. Det er dybt beklageligt, for dermed siger panelet god for, at patienterne må mishand-les," siger Karl Bach, stifter af Landsforeningen af nuværende og tidli-gere psykiatribrugere, til Politiken.

Nævnet følger lægens udlægning

Sidste år afgjorde nævnene ifølge Politiken 1.494 sager om tvangstil-bageholdelse, tvangsmedicinering og bæltefiksering m.m. I 171 sager fik klageren ret i, at tvangen var ulovlig. Det svarer til, at hver niende fik nævnets ord for, at persona-let ikke havde ret til at frihedsberøve dem.

I resten af sagerne fulgte nævnet den behandlende overlæges udlægning og blåstemplede tvangen. Dermed har psykisk syge tre gange ringere chance for at vinde sager mod sundhedsvæsnet end andre patienter. Hver tredje får nemlig medhold i klager til Patientforsikringen og Patientklagenævnet.

Sådan behandles en klage

En klage afgøres af de tre personer, der sidder i hvert nævn: en læge, en repræsentant fra pårørendeforeningen Sind og så en formand med juridisk baggrund.

Klager over tvang i psykiatrien

En klage afgøres af de tre personer, der sidder i hvert nævn: en læge, en repræsentant fra pårørendeforeningen Sind og så en formand med juridisk baggrund.

Flere repræsentanter for Sind siger, at den udpegede læge stort set altid støtter den overlæge, der har godkendt tvangsforanstaltningen. Formanden følger lægen, så derfor er det svært at komme igennem med sin holdning om, at tvang skal begrænses," siger Anders Wildenschild, der er repræsentant for Sind i klagenævnet i Hovedstaden.

"Det er typisk sådan, at lægerne i patientens journal har formuleret begrundelsen for tvangen sådan, at den følger lovens bogstav. Selv om jeg hører på patienten og får en mavefornemmelse af, at den her bæltefiksering var helt urimelig, kan jeg intet gøre, for lægen har dækket sig ind i forhold til loven. Så sidder jeg tilbage med en dårlig smag i munden," siger han til Politiken.