Nyheder

1500 fik dispensation til studiet

Universiteterne gav i forbindelse med sommerens optag flere end 1500 dispensationer fra de specifikke adgangskrav til studierne.

"Tallene bekræfter, at universiteterne i rimeligt omfang har haft mulighed for at give dispensation fra de specifikke adgangskrav," siger videnskabsminister Helge Sander (V).

Godt 1200 af dispensationerne er betinget af, at ansøgerne i løbet af sommerferien supplerede deres adgangsgivende eksamen, typisk studentereksamen.

De sidste godt 300 ansøgere fik dispensation, fordi universiteterne har fået dokumenteret, at ansøgerne har andre faglige kvalifikationer, som kan sidestilles med adgangskravene.

I alt blev der i sommer optaget godt 18.000 studerende på universiteterne. Dispensationerne udgør dermed 8,5 procent af optaget.