Nyheder

S afviser Radikal skattetanke

S-skatteordfører Nick Hækkerup afviser De Radikales tanker om en midlertidig, underfinansieret skattelettelse til at kickstarte økonomien, hvis det skulle blive nødvendigt. Hækkerup siger:

"Det er en dårlig idé. Hvis man vil stimulere økonomien, så har det langt større beskæftigelsesmæssig effekt at fremrykke investeringer i veje og skoler eller lignende. En del pengene fra en underfinansieret skattereform vil gå til opsparing, en del vil gå til import osv., hvorimod penge til veje eller andre anlæg giver et mere sikkert og direkte afkast i Danmark."

Han kan ikke se nogen situation for sig, hvor det radikale forslag ville være gavnligt - uanset at De Økonomiske Vismænd har foreslået en skattereform, der er ekspansiv i begyndelsen. Hækkerup kalder det en "dårlig økonomisk idé".

"En skattereform skal bruges til at fremtidssikre skattesystemet og ikke til at rette op på noget konjunkturbestemt," siger han.