Nyheder

Danmark styrer mod underskud

Underskud på tre mia. på de offentlige finanser er en realitet i 2011. Det fremgår af de økonomiske vismænds efterårsrapport. I 2007 var der 75 mia. kr. overskud på statens budget.

Skattelettelser, flere pensionister, stigende arbejdsløshed og dermed flere modtagere af dagpenge og kontanthjælp samt faldende skatteindtægter er årsagen til underskuddet. Når flere kommer på offentlige ydelser i kraft af, at de ikke er på arbejdsmarkedet længere, er det ikke kun udgiften til deres ydelse men også tabte skattekro-ner fra arbejde, der dræner budgettet.

Skattelettelserne kostede i år fire milliarder kroner, mens der i 2009 kommer skattelettelser for godt ni milliarder kroner. Det sker blandt andet ved at grænserne for mellemskat rykkes.

Også indtægterne fra pensionsafkast- og aktieindkomstskatten vil blive reduceret efter de kraftige kursfald på aktier og obligationer.

Indtægterne fra Nordsøolien skrumper også, men vismændene regner med, at råolieprisen næste år vil holde sig på 80 dollar per tønde og 85 dollar i 2010. Priserne er et gennemsnit for hele året.