Nyheder

Lars Løkke følger OECD's linje

Finansminister Lars Løkke Rasmussen ser ud til at følge rådet fra OECD om, at der ikke er brug for finanspolitis-ke lempelser, selv om Danmark er i recession og vil være det næste år med.

"Jeg er enig med OECD i, at Danmarks udgangspunkt er væsentligt anderledes end i mange andre OECD-lande. Vi har rekord høj beskæftigelse og historisk lav ledighed, men vi oplever også et betydeligt pres på arbejdsmarkedet, store løn- og prisstigninger og tab af konkurrenceevne," siger Lars Løkke Rasmussen.

"Derfor er jeg også enig med OECD i, at yderligere finanspolitiske lempelser nu vil svække danske virksomheders konkurrenceevne yderligere og gøre det vanskeligere at drage nytte af yderligere nedsættelser af renten i euroområdet," siger Lars Løkke Rasmussen i en skriftlig kommentar.

Vil mindske rentespændet

Finansministeren understreger, at regeringen vil indrette den økonomiske politik på at mindske rentespændet til eurorenten, så danske boligejere og virksomheder også kan få gavn af rentenedsættelser.

"Det vil både holde hånden under boligmarkedet og skabe større kapacitet i den danske økonomi, mener han. Løkke hæfter sig ved, at OECD ikke ser nogen betydende effekt af, at regeringen har droppet genindførelsen af den tvungne opsparing i den såkaldte SP-ordning fra nytår, skattelettelserne og de - som han kalder det - ret høje lønstigninger kombineret med lav inflation.