Nyheder

R: 62 milliarder i skattelettelser

Skatten på arbejde skal ned med hele 62 mia. kr., og halvdelen af landets i dag en million topskatteydere slipper for at betale topskat, skriver Berlingske Tidende.

Sådan lyder overskriften i de Radikales udspil til forårets forhandlinger om en skattereform.

"Vi vil forenkle skattesystemet, så der kun er to satser: En på max. 40 pct. hvis man tjener under 425.000 kr. og en på max. 58 pct. for dem der tjener over 425.000 kr." siger den radikale leder, Margrethe Vestager.

Det kommer i kølvandet på, at både SF og LO-fagbevægelsen i denne uge har talt varmt for skattelettelser på 15-16-mia. kr. - også på topskatten.

Vil halvere antallet af topskatteydere

Den meget omdiskuterede topskat, vil de Radikale sænke tre procentpoint, og samtidig skal beløbsgrænsen for, hvornår man betaler topskat hæves med knap 80.000 kr., så topskatten først sætter ind ved en indkomst på 425.000 kr. Det vil halvere antallet af topskatteydere, så kun 500.000 for fremtiden skal betale topskat.

Den radikale skatteplan vil også forhøje person- og beskæftigelsesfradraget, mens bundskatten helt afskaffes. Til gengæld er det slut med fradraget for både arbejdsmarkedsbidrag og fagforeningskontingent. De grønne afgifter øges med 20 pct. Og så skal regeringens skattestop helt afskaffes.

"Vores udspil til den kommende skattereform giver to markante fordele: Når folk kan tjene mere ved at arbejde mere, så øger vi arbejdsudbuddet med cirka 35.000 personer. Og de højere grønne afgifter sikrer den grønne profil," siger Vestager.

Godt modtaget

S-skatteordfører Nick Hækkerup synes dog umiddelbart, at forslaget har en skæv fordelingsprofil.

"Det lyder som om, at der er meget store skattelettelser til dem, der tjener mest. Og de lettelser bliver så finansieret af højere grønne afgifter, som især rammer de lavtlønnede. Det er godt, at skattelettelsen er fuldt finansieret, men vi ønsker en bedre social balance," siger han.

Jesper Petersen, skatteordfører for SF, kalder udspillet for en ordentlig mundfuld.

"Der er spændende takter i forslaget, som jeg godt til kigge nærmere på, inden jeg fælder endelig dom. Vi er enige i den grønne profil, men det er afgørende, at arbejdsløse, pensionister og studerende ikke betaler regningen for skattelettelsen," siger han.

De Konservative er umiddelbart positive. "Det lyder som et skatteoplæg i den rigtige retning. Men jeg vil ikke forholde mig til detaljerne, før jeg har studeret helheden," siger skatteordfører Mike Legarth, som tilføjer, at de Konservatives hovedformål med at sænke skatten i den kommende skattereform er at øge arbejdsudbuddet ved at motivere folk til at gøre en ekstra indsats.