Nyheder

Et problemfyldt år for Birthe Rønn

Det blev betegnet som et klogt omend dristigt valg, da Anders Fogh Rasmus-sen sidste år gjorde Birthe Rønn Horn-bech til integrationsminister.

Men årsdagen fejres næppe med flag og lagkage på Slotsholmen i dag, hvor fle-re medier gør regnebrættet op.

"Gennem det meste af et år er det lyk-kedes integrationsminister Birthe Rønn Hornbech at forkludre stort set alle politiske sager, som hun har haft an-svaret for," skriver Berlingske Tiden-de på lederplads i dagens avis. Også i Ekstra Bladet er kritikken skarp.

"Regeringen er godt i gang med at aflive sig selv," står der således i lederen på side to.

En rodet affære

Senest er det sagen om de udviste tunesere, der har sendt Rønn til tælling.

Først skrev hun under på udvisningen, så udtrykte hun sin modvilje mod administrative udvisninger, og endelig udtrykte hun betænkelighed ved den hastelov om skærpede vilkår for tålt ophold, som hun selv fremsatte i Folketinget som en udløber af sagen.

Men også sagen om Udlændingeservices manglende service, ombudsmandens kritik og slagsmålet med Karen Jespersen om dialog med radikale muslimer bidrager til indtrykket af et ministerium, der sejler.

Tror ikke på en fyring

Politisk kommentator Hans Engell mener dog ikke, at Birthe Rønn ryger ud af ministeriet, når Fogh vender hjem fra Afrika.

"Fogh har i den grad fejlcasted Birthe Rønn til posten, så hvis han bare fyrer hende, vil det være det samme som at indrømme, at han for et år siden begik en kæmpestor fejl. Og selv om han fyrer hende forsvinder problemerne i Integrationsministeriet jo ikke," siger Hans Engell.