Nyheder

DF er ikke lun på at sænke topskat

Alt for mange danskere betaler top-skat, derfor skal grænsen hæves med 50.000 mener både SF og LO-fagbevægel-sen. Men mens Socialdemokratiet bakker op om ideen, er Dansk Folkeparti ikke lun på ideen.

"Det drivende er, om man kan lave nog-le solide regnestykker, som gør det klart, at lavindkomstgrupperne ikke bliver taberne. Det er der jo en stor risiko for, og vi stiller spørgsmåls-tegn ved, om det, som Skattekommissi-onen er blevet bedt om, overhovedet kan gennemføres," siger partiets gruppeformand Kristian Thulesen Dahl.

Dansk Folkepartis gruppeformand ønsker ikke at gætte på, om partiet ellers ikke vil være med til en skattereform.