Nyheder

Skats regnskab fyldt med fejl

Skat har fået en over næsen efter en intern revision. Konklusionen er klar: Skat kan ikke selv finde ud af at af-lægge et fejlfrit regnskab.

Den inter-ne revision har således fundet utal-lige fejl i Skats opgørelse for 2007.

"Det er Intern Revisions hovedkonklusion, at resultatopgørelsen pr. 31. december 2007 af opkrævede skatter og afgifter hviler på et usikkert grund-lag, og dermed ikke er tilfredsstil-lende," lyder det i rapporten.

Den største fejl lyder på om gæld på 347 mio. kr. vedrørende moms på uden-landske virksomheder.

Gælden er ikke blevet talt med siden fusionen i 2005.

"Det er dybt beklageligt, at der på den måde kan herske tvivl om vores opgørelser. Vi har taget Intern Revisions rapport til efterretning og er ved at få rettet op. Men det er dog vigtigt at understrege, at vi her er inde i nogle tal til statistiske formål, som ikke har reel indflydelse på, hvor mange penge vi opkræver," siger Told- og skattedirektør, Ole Kjær.