Nyheder

Retssag om drikkevand i Køge

Affæren med forureningen af drikkevand i Køge skal nu rulles op i en retssal. Anklagemyndigheden har rejst tiltale mod I/S Køge-egnens Renseanlæg, men medarbejdere på renseanlægget undgår at blive stillet for retten.

7000 borgere fik forurenet vand i hanerne, 120 mennesker blev syge, og mange måtte i ugevis tage bad i svøm-mehallen og hente vand i drikkedunke da vandforsyningen fra Vandværket Lyng-en i januar 2007 ved en fejltagelse koblet sammen med bakterieholdigt spildevand fra et rensningsanlæg.

Opgiver sag mod medarbejdere

Uheldet førte også til, at bagerier, slagtere og andre forretninger blev lukket af myndighederne.

Beskeden om tiltalerejsning blev i dag sendt fra Midt- og Vestsjællands Politi til Borgergruppen Rød Zone, som består af de borgere, der blev mest berørt af den omfattende forurening.

Politiet har opgivet en straffesag mod medarbejdere ved renseanlægget, hedder det i brevet til borgergruppen.

Omvendt kræves Køge-egnens Renseanlæg dømt for overtrædelse af to paragraffer i straffeloven og lov om vandforsyning.

Skete uagtsomt

Den ene bestemmelse i straffeloven drejer sig om den, der "forvolder fare for menneskers liv eller sundhed". Den anden handler om den, der "på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse af driften af (...) anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand" og andre ydelser.

Begge lovovertrædelser er ifølge den rejste anklage sket uagtsomt, og kravet er en bødestraf.

Sagen skal afgøres af retten i Roskilde.