Nyheder

Regeringen klar med ny hjælpepakke

Regeringen lægger nu en hånd under realkreditmarkedet ved at lempe på de regler, der har tvunget pensionskasser til at sælge ud af deres realobliga-tioner. Helt konkret betyder det, at realobligationerne bliver gjort lige meget værd som statsobligationer.

"Jeg er meget tilfreds med, at vi er blevet enige om denne aftale, der kan være med til at sikre pensionsopspa-rere og boligejere," siger økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K).

Pakken indeholder også flere krav til pensionskasserne.

De skal nu aflevere kvartalsregnskaber og samtidig vil de være underlagt et loft over den rentegaranti, som de kan give til deres kunder.

Endvidere forsvinder de gule lys for pensionskasserne forsvinder.

Rentespænd var blevet for stort

Redningspakken er kommet i stand for at mindske det rentespænd, der var opstået mellem realkreditobligationer og statsobligationer.

Det giver en større sikkerhed for pensionsselskaberne, der ikke kommer til at miste så mange penge på realkreditobligationer. En type obligationer, som ingen ville røre ved, fordi de er forbundet med stor risiko. De er nemlig ikke dækket af en statsgaranti.

Ifølge TV 2 Finans' kilder bliver der tale om en regelændring, der gør realkreditobligationer lige så sikre som statsobligationer.

Til gengæld skal pensionsselskaberne aflevere kvartalsregnskaber, så man fra Finanstilsynets offentlighedens side kan følge med i, hvor stabile selskaber er.

Samtidig lægges der et loft over den rentegarati, selskaberne kan give til derer kunder. En garanti, der har været et stort salgsparameter.