Nyheder

Psykiatere: Boom i henvisninger

Den kommende behandlingsgaranti for psykisk syge børn og unge bekymrer bør-ne- og ungdomspsykiaterne.

De forudser, at antallet af henvisning-er vil eksplodere og frygter, at de alvorligt syge børn og unge kan komme i klemme.

Psykiaterne vurderer, at børn med min-dre alvorlige psykiske lidelser og pro-blemer som for eksempel ADHD i lettere grad, der i dag bliver behandlet på al-mindelige børneafdelinger eller i kom-munale tilbud, i stedet vil blive hen-vist til børne- og ungdomspsykiatrien.

Fakta om behandlings-garantien:

  • Siden 1. august har psykisk syge børn og unge haft ret til at vælge et privat tilbud om undersøgelse, hvis de har ventet mere end to måneder i det offentlige.
  • Fra 1. januar gælder retten for psykisk syge børn og unge også behandling ved en ventetid på mere end to måneder.
  • Antallet af børn, der henvises til psykiatrisk behandling, er siden 1996 steget med 163 procent. Sidste år steg det med fem procent.
  • Ventelisten for psykiatrisk behandling steg sidste år med 10 procent, så mere end 3000 børn i 2007 måtte vente på behandling. Halvdelen af børnene har ventet mere end to måneder.
  • Fra 2010 har også voksne psykiatriske patienter ret til at vælge privat behandling på det offentliges regning, hvis ventetiden er over to måneder.

Alt fra mavepine til psykoser

"Vi er bekymrede for, at patienterne nu nærmest bliver suget ind i børne- og ungdomspsykiatrien på grund af behandlingsretten. Så ender vi som en pulje for alle børn med problemer lige fra mavepine til psykoser, og det er ikke meningen," siger Hanne Børner, formand for Børne- og Ungdomspsykia-trisk Selskab i Danmark.

Hun efterlyser regler for, hvilke sygdomme behandlingsgarantien dækker.

Steget med 163 procent

Ifølge en netop offentliggjort rapport fra Sundhedsstyrelsen steg antallet af henvisninger ifølge rapporten sidste år med fem procent. Dermed er antallet af børn, der bliver henvist til psykiatrisk behandling, siden 1996 steget med 163 procent.

Jan Jørgensen, der i dag er ledende overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling ved Odense Universitetshospital, var i 2002 med til at nedbringe ventetiden på børnepsykiatrisk afdeling i Esbjerg til tre måneder med det resultat, at antallet af henvisninger steg voldsomt og stadig ligger blandt de højeste i Danmark.

"Min erfaring er, at når ventetiden falder, så stiger henvisningerne voldsomt. Kommunerne vil have en naturlig interesse i at få afklaret, om der er tale om en psykiatrisk lidelse," siger Jan Jørgensen.

Ifølge psykiaterne vil mellem 1,5 og 2 procent af en børnebefolkning traditionelt have behov for børnepsykiatrisk behandling.

Voldsomme stigninger

"I øjeblikket ser vi cirka en procent af en børnebefolkning, og det vil stige et sted mellem 50 og 100 procent i løbet af de næste to-tre år. Det er umiddelbart godt for patienterne, men det bliver spændende at se, om ressourcerne også følger med til det," siger Jan Jørgensen, overlæge på Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling ved Odense Universitetshospital.

Hanne Børner forudser at de private sygehuse overvejende vil behandle de mindre alvorlige lidelser hos psykisk syge børn og unge.

"Derfor er vi også lidt bekymrede for de alvorligt psykisk syge. Hvis man lokker personale fra det offentlige til det private, så har vi et problem for de alvorligste syge, der fortsat skal behandles i det offentlige. Har vi så personaleressourcer nok til at behandle dem," spørger Hanne Børner.

Hun så gerne, at garantien var længere end to måneder til at begynde med, og at den først trådte i kraft om et år.