Nyheder

Vælger livsvarig pension fra

Selv om danskerne lever længere og dermed er mere afhængige af pensionen end tidligere, fravælger vi de livs-varige pensioner, hvor pengene udbe-tales hele ens levetid som pensionist.

Nye tal fra ATP viser ifølge Politi-ken, at livrentepensionerne sidste år udgjorde 35 procent af de samlede pensionsindbetalinger på i alt 109 milliarder kroner. I 1999 udgjorde livrentepensionerne næsten halvdelen.

Udviklingen får ATP til at advare om, at flere pensionister vil opleve fattigdom.

Det sker fordi en rate- og kapital-pension ikke nødvendigvis rækker til dødstidspunktet.

"Når vi spørger danskerne om, hvor gamle de tror, de bliver, så undervurderer de, der er på vej på pension lige nu, hvor lang tid de kommer til at leve," siger Chresten Dengsøe, matematisk direktør i ATP. Han fortæller, at kvinder på 65 i gennemsnit tror, de lever i 15 år, mens ATP's udregninger viser, at de kan regne med at leve i 22 år som pensionister, skriver Politiken.

"Så hjælper det ikke, at man kun har pension til de første 10-15 år. Det er vigtigt, når man planlægger sin pensionisttilværelse, at man er opmærksom på, hvor lang tid man kommer til at leve," siger han til Politiken.

I brancheforeningen Forsikring & Pension forklarer underdirektør Carsten Andersen, at stigningen i ratepensionerne blandt andet skyldes, at opsparingen i pengeinstitutter er vokset betydeligt - og de sælger ratepensioner. Desuden bliver mange arbejdsmarkedspensioner etableret som ratepensioner, fordi de er mere fleksible end livrenterne.