Nyheder

TV 2's chef glad for EU-afgørelse

TV 2's adm. direktør Merete Eldrup er tilfreds med dagens afgørelse fra EF-Domstolen, der fastslår, at tv-sta-tionen ikke har fået 628 mio. kr. for meget i støtte fra den danske stat.

"Vi er naturligvis tilfredse med udfal-det af dommen. Sagerne har fulgt TV 2 gennem lang tid, så vi glæder os over afgørelsen og vil nu sammen med staten og vores advokat gennemgå dommens præ-misser," siger Merete Eldrup.

Afgørelsen er truffet af Retten i Før-ste Instans ved EF-Domstole. Der er mulighed for, at den ankes.