Børn mishandles i Faderhuset

Stærke anklager rettes igen mod Fader-huset fra flere sider.

34-årige Samuel Hesselberg fortæller i Kristelig Dagblad sin historie om de syv år, hvor han og hans familie var en del af Faderhuset

Han retter anklager mod den måde, som børn behandles på i Faderhuset. Hans historie bakkes op af flere andre kilder, som har været i kontakt med Faderhuset. Samuel Hesselberg fortæller blandt andet om en militærlejr, som Faderhuset holdt for børn og unge.

Lejren skulle forberede børn og unge til at prædike evangeliet i arabiske lande:

"Vi ville gøre dem klar til at blive tortureret. Børn ned til 10 år har været igennem denne militærlejr. Vi havde direkte tortur, hvor de blev trænet i at håndtere fysisk smerte og psykisk tortur, fortæller han. Samuel Hesselberg var selv en af lederne af lejren, og det er en af de oplevelser, som han fortryder mest fra sin tid i Faderhuset.

Niels Eric Werner, der er musiklærer, kom i Faderhuset i en kort periode sidste år. Han kom her i kontakt med flere børn, som han mener, er blevet mishandlet i Faderhuset:

"Et barn, som på daværende tidspunkt var 8-9 år, var spærret inde på et værelse i tre dage. Ved en anden lejlighed blev barnet slået af Ruth Evensens mand, Knut Evensen, og kom til mig for at spørge, om jeg kunne hjælpe med en politianmeldelse," fortæller han om en af sine elever.

Omsorgssvigt og misrøgt

Tidligere i år modtog Børns Vilkår oplysninger om bekymrende forhold for 44 børn i Faderhuset. Oplysningerne kom fra personer med tæt tilknytning til Faderhuset og pegede på, at der foregik alvorlig omsorgssvigt og misrøgt af børnene i menigheden.

"Det viste sig, at det var meget større, end vi havde forestillet os. Det, vi fik beskrevet, var børn, som blev straffet fysisk og psykisk og udsat for ting som djævleuddrivelse," fortæller Bente Boserup, der er leder af Børns Vilkårs rådgivningstilbud og tog sig af sagerne med børnene i Faderhuset.

De var meget opmærksomme på, om underretningerne var overdrevne, fordi anmelderne ønskede at hævne sig på Faderhuset, men det var ikke tilfældet:

"De snarere underdrev end overdrev, og de forsvarede hele tiden Faderhuset. Det drejede sig ikke om hævn, for så kunne de have penslet det meget mere dramatisk ud. Det var også mennesker, der uafhængigt af hinanden fortalte de samme ting," siger hun.

Ifølge René Dybdal Pedersen, ph.d. ved Aarhus Universitet med speciale i nye religiøse bevægelser, har tidligere medlemmer af en religiøs bevægelse ofte brug for at tage skarpt afstand fra gruppen:

"Man kan ikke lukke øjnene for, at tidligere medlemmer har behov for at markere, at det var forkert at være med i den bevægelse. Ens erklæring kan derfor blive en tand mere markant end ellers. Når det kommer til anklager om overgreb på børn, så må man håbe, at der fra offentlig side er en vurdering af, hvorvidt der foregår noget strafbart," siger han.

Faderhusets medlemmer er i dag er samlet i Bandholm pĂĄ Lolland, og derfor er det Lolland Kommune, som sidder med tilsynet af familierne.

Kommune holder øje

Lotte Christensen, der er børn og unge-chef i Lolland Kommune, vil ikke udtale sig om sagerne, men hun fastslår, at de er meget opmærksomme på børnene i Faderhuset. Kristeligt Dagblad har gentagne gange bedt Faderhuset kommentere anklagerne, men man ønsker ikke at udtale sig.