Nyheder

Sensationelt stenfund ved Horsens

Et sensationelt fund er dukket op ved Horsens Fjord i form af en dekoreret sten fra jægerstenalderen. Stenen kaster nyt liv over vores fjerne for-fædres kunstneriske virke. Et yngre par fandt i august helt tilfældigt ste-nen på 13 x 10 x 4 cm, der menes at være dekoreret for 5000-7000 år siden.

Fallos

Det kunstneriske motiv på stenen er en mand med en meget stor fallos og løftede arme med en fisk i hver hånd. Samtidig ser det ud til, at han ikke har menneskehoved eller har en form for hovedbeklædning med dyreører -- måske som en indiansk shaman.

Nogle ridser på den flade side af den hårde kalksten fangede deres opmærksom-hed.

Ved nærmere eftersyn viste det sig, at der slet ikke var tale om til-fældige ridser, men et billede med tre figurer.

Arkæologer gjorde store øjne

Da de indleverede stenen til Horsens Museum, troede arkæologerne ikke deres egne øjne. Stenen blev hurtigt indleveret til danefævurdering på Nationalmuseet, hvor den siden er minutiøst undersøgt. Det afgørende var, om stenen virkelig var fra stenalderen eller blot en nyere indridsning i gammel stil.

"Men nu er vi helt sikre. Vi mener, den er fra Ertebøllekulturen 5400-3900 år før Kristi fødsel. Dermed er det ét af den slags fund, vi kun gør en gang hvert årti," siger Horsens Museums specialist i jægerstenalder, arkæolog Per Borup, til Ritzau.

Meget stor fallos og to fisk

Det kunstneriske motiv på stenen er en mand med en meget stor fallos og løftede arme med en fisk i hver hånd. Samtidig ser det ud til, at han ikke har menneskehoved eller har en form for hovedbeklædning med dyreører - måske som en indiansk shaman.

Stenfund

Efter at Nationalmuseets undersøgelser er afsluttet, har Horsens Museum fået lov at låne stenen, så den fra lørdag d. 18. oktober og en måned frem kan ses i hjembyen.

Vandet har været stenen nådig

Undersøgelserne af stenen viser, at den har ligget med billedet nedad mod bunden, hvilket er den eneste grund til, at vandet ikke gennem alle årene har slebet motivet bort.

"Dét, som gør billedstenen helt unik i nordeuropæisk jægerstenalder, er kompositionen af mand med fallos og byttedyr på samme billede. Hidtil har man kun fundet billeder af mennesker alene eller sammen med mønstre. Samtidig er figuren også usædvanligt let genkendelig. Endelig er fallossen også meget vigtig. For normalt forbinder vi den med frugtbarhedssymboler i forbindelse med agerbruget i den meget senere bronzealder," siger Per Borup.