Nyheder

Pingviner på Antarktis i livsfare

Mellem halvdelen og tre fjerdedele af pingvinkolonierne på Antarktis (Sydpolen) er i fare for at forsvinde, hvis den globale temperatur får lov at stige mere end to grader.

En ny rapport fra WWF Verdensnaturfonden fortæller, at 50 procent af kejserpingvinernes kolonier og 75 procent af adéliepingvinernes ynglepladser er truede. Klimamodellerne forudser, at Jorden i løbet af 40 år kan være to grader varmere end før industrialiseringen, og det vil medføre, at isdækket i Sydhavet bliver langt mindre end i dag. Når havisen smelter, forsvinder et af pingvinernes vigtigste fødeemner, krill, som er et lille rejelignende krebsdyr.

Ynglestederne forsvinder

Allerede nu kan forskerne iagttage, at den stigende globale temperatur har negative virkninger for pingvinerne, som ellers er tilpasset de kolde og ekstreme vejrforhold omkring Sydpolen, siger programleder Anne-Marie Bjerg fra WWF.

"Det er sværere for pingvinerne at finde føde, og deres ynglesteder forsvinder, hvilket får bestandene til at svinde ind," siger hun.

En opvarmning af kloden på to grader betragtes af mange forskere som tærsklen for uacceptable risici i form af farlige klimaforandringer. Men mange nye klimamodeller forudser allerede nu, at de sandsynlige temperaturstigninger vil overstige to grader.

Verdensnaturfonden opfordrer derfor verdens lande til at indgå en ny global klimaaftale, der sænker udledningen af kuldioxid (CO2) væsentligt, så temperaturen holdes under smertegrænsen på maksimalt to grader, som også er EU's politiske mål.

Kongepingvinen truet

I februar 2008 fremlagde et fransk forskerhold dokumentation for, at også kongepingvinen kan ende med at blive udslettet af klimaændringerne. Denne art, der i størrelse kun overgås af kejserpingvinen, yngler på øerne i udkanten af Antarktis. Dens væsentligste føde, småfisk og blæksprutter, lever af krill.

Bestanden anslås til op mod to millioner par. Kongepingvinen er usædvanlig ved, at fuglen er mere end et år om at lægge æg og opfostre ungen, og denne langstrakte periode gør kongepingviner ekstremt følsomme over nedgange i det sæsonbestemte fødeudbud.

De franske forskere fastslog efter 10 års overvågning af kongepingviner på Crozet-øgruppen, at en opvarmning af overfladevandet på bare 0,25 grad celsius reducerer pingvinbestanden med omkring ni procent.