Nyheder

USA: Redningspakke til afstemning

Finansmarkeder verden over venter i spænding på den finansielle rednings-pakke på 700 milliarder dollar, der ventes at komme til afstemning i Repræ-sentanternes Hus i dag.

Pakken er en kompromisløsning, der er forhandlet frem under weekendens hek-tiske forhandlinger mellem republikan-ere og demokrater i Kongressen og embedsmænd fra Det Hvide Hus.

Det er det største økonomiske indgreb fra regeringen siden Depressionen i 1930'erne tvang USA's økonomi helt i knæ.

Bush taler inden åbning af Wall Street

Forslaget giver finansministeren beføjelse til at opkøbe dårlige lån i de kriseramte banker i et forsøg på at genoplive det døende boligmarked.

Præsident George W. Bush glædede sig over, at repræsentanter fra begge sider i Kongressen var nået til enighed om en aftale.

Han ventes at komme med en udtalelse inden Wall Streets åbning.

"Plan sender stærkt signal"

Søndag aften understregede præsidenten i en kort meddelelse, at redningsplanen er nødvendig "for at beskytte vores økonomi mod et omfattende sammenbrud".

Han udtrykte fuld tiltro til, at Kongressen hurtigt vil godkende forslaget.

"Denne plan sender et stærkt signal til markeder over hele verden om, at USA gør en seriøs indsats for at genetablere tilliden og stabiliteten i vores finansielle system," lød det i en udtalelse fra Bush søndag aften.

redningsplan usa finans krise

Fakta om USA's redningsplan for banker:

USA's regering afsætter 700 milliarder dollar (3600 mia. kr.) til at opkøbe dårlig gæld i den finansielle sektor

USA's skatteborgere betaler regningen.

I første omgang stilles 250 milliarder dollar til rådighed for finansministeren, og de resterede beløb frigives efter behov.

Banker og andre finansvirksomheder, som får opkøbt dårlig gæld af regeringen, skal holde igen med top-lønninger til chefer, og såkaldt gyldne håndtryk skal være moderate.

Regeringen forbeholder sig ret til at blive medejere af banker, der modtager hjælp fra statskassen.

Hvis regeringen efter fem år konstaterer væsentlige tab, kan Kongressen beslutte at pålægge den finansielle sektor at betale regningen, eventuelt gennem højere skatter eller afgifter.

"Uden denne redningsplan kan omkostningerne for den amerikanske økonomi blive katastrofale," understregede præsidenten.

Jødisk helligdag forsinker arbejde

Planen, der er på mere end 100 sider, indeholder blandt andet skrappere kontrol med finansvirksomheder og et loft over, hvor meget de øverste ledere i finanssektoren kan få udbetalt.

"Vi har arbejdet sammen på tværs af partiskel og har sendt et signal til Wall Street. Festen er forbi," sagde Pelosi.

Imidlertid ser aftalen først ud til at kunne nå hele vejen gennem Kongressen tidligst på onsdag. Kongressens andet kammer, Senatet, står over for mere komplekse problemer i forbindelse med vedtagelsen af love.

Inden lovforslaget kommer til afstemning, skal ledende lovgivere først have fastslået, hvorvidt nogle senatorer planlægger at introducere proceduremæssige forhindringer, der kan få en vedtagelse af loven til at trække ud. Blandt andet vil en jødisk helligdag, der begynder ved solnedgang, sætte en stopper for Senatets arbejde hele tirsdagen.

Både Obama og McCain blev hørt

Både den republikanske præsidentkandidat, John McCain, og hans demokratiske modstander, Barack Obama, udtrykte sent i går forsigtig opbakning til planen. Begge hævdede, at deres krav og indvendinger var blevet hørt og indarbejdet i det nye forslag.

McCain sagde i går, at aftalen bliver noget, som folk må sluge og så se at komme videre.