Nyheder

Aktionærer får intet trods køb

Der er ikke nogen penge til aktionæ-rerne, selv om 21 af Roskilde Banks filialer nu er blevet købt af tre banker:

Nordea, Spar Nord Bank og Arbejder-nes Landsbank.

Det sagde Henning Kruse Peter­sen, bestyrelses-formanden i Roskilde Bank på et pressemøde:

"Udbyttet for aktionærerne er overor-dentlig beskedent - det er af en stør-relsesorden, så jeg ikke kan få øje på det," siger Henning Kruse Petersen.

"Vi står tilbage med en bank, der har et ikke usædvanligt udlån - det er nord for 15 mia. kroner for udlån. Det er komplekse lån. Det er lån, hvor der også er mindre god kvalitet i mellem. Det er noget som man ikke bare lige afhænder," siger bestyrelsesformanden.

Aktionærerne i banken har siden Roskilde Bank gik konkurs i juli kritiseret bankledelsen stærkt.