Nyheder

24 banker ses efter i sømmene

Den aktuelle finanskrise gør, at alle landets små- og mellemstore pengeinsti-tutter nu skal redegøre over for Fi-nanstilsynet, hvordan de overvåger og styrer deres likviditet. Forholdene på finansmarkederne gør det svært for pen-geinstitutterne at skaffe kapital. Det er blot en af tre undersøgelser, som Finanstilsynet - der er den finansi-elle sektors vagthund - har sat i gang.

Derudover skal 70 pengeinstitutter ind-sende risikooplysninger om eksempelvis udlånsvækst og deres likviditet og svare på, om de låner mere ud, end de får ind i kassen.

24 skal stå skoleret

Ud af de 70 pengeinstitutter skal 23 af dem specifikt redegøre for et eller flere forhold, det kan eksempelvis være indlånsunderskud og hvordan pengeinstitutterne vil håndtere det.

Som en udløber af en undersøgelse fra maj i år om pengeinstitutternes eksponering mod den kriseramte ejendomssektor, skal 24 ud af 52 står skoleret over for Finanstilsynet. De skal redegøre for, hvordan de styrer deres engagementer i ejendomssektoren, og hvordan de følger op på dem.

Vil ikke oplyse navne

Ud af de 24 har Finanstilsynet vurderet, at det er påkrævet med en hurtigere inspektion, end det ellers var planlagt. Hvor mange de af de 24 pengeinstitutter, der får en hurtig inspektion, vil Finanstilsynet ikke nærmere ind på.

Det har heller ikke været muligt at få oplyst, om der er storbanker blandt dem, der er i søgelyset.