Nyheder

Nationalbanken hjælper banker

Landets pengeinstitutter kan midlerti-digt låne ekstra penge i Nationalban-ken mod at betale to procent mere i rente end bankens normale udlånsrente.

Det sker i et forsøg på at skabe mere likviditet i markedet og at hindre finanskrisen i at brede sig.

Også andre europæiske centralbanker er gået i en fælles aktion for at sikre det nærmest sammenbrudte pengemarked for dollar. Den Europæiske Centralbank (ECB), Bank of England samt Swiss National Bank har stillet yderligere 74 milliarder dollar til rådighed.

I sidste uge var også en række europæiske centralbanker i fælles aktion med finansiel nødhjælp. Her blev der stillet ca. 937 milliarder danske kroner til rådighed.

En fornuftig udvidelse

Afdelingschef i Nationalbanken, Karsten Biltoft, betegner Nationalbankens seneste aktion som en fornuftig udvidelse, uden at han dog tror, det grundlæggende vil løse problemerne på det pressede pengemarked.

"Det er klart at vi gør det, fordi markedsforholdene ikke er normale. Det er ikke noget, som vi forventer afgørende ændrer situationen på pengemarkedet, men vi anser det for en fornuftig udvidelse, som vil kunne hjælpe nogle institutter," siger Karsten Biltoft til RB-Børsen.

Nationalbanken udvider bankernes lånemuligheder på to måder:

Dels bliver det muligt for bankerne at stille sikkerhed i aktiver, som der hidtil ikke har kunnet stilles sikkerhed i: seniorgæld, investeringsforeningsbeviser, børsnoterede aktier og unoterede aktier.

Og dels får bankerne mulighed for at belåne deres overskydende solvens, det vil sige forskellen mellem solvenskravet og deres basiskapital.

Populært sagt kan bankerne belåne deres solvensmæssige friværdi, som vi andre belåner mursten.

"På aktiverne anvender vi nogle fradrag i markedsværdien, så der kan ikke stilles sikkerhed for den fulde værdi. I den nye lånefacilitet består sikkerheden i den solvensmæssige overdækning. Der skal mere til end det seneste regnskab. Der skal en ledelses- og revisionserklæring til. Det er ikke nok at komme med det seneste halvårsregnskab," siger Karsten Biltoft.