Nyheder

Forbudt giftstof bruges stadig

I 2003 blev det forbudt at sælge, opbevare og bruge den yderst farlige sprøjtegift parathion - bladan - i Danmark. Men analyser af tre døde måger fra Nordjylland viser, at stoffet stadig bruges herhjemme.

En borger fandt de tre døde fugle øst for Hadsund få kilometer fra Mariager Fjord, hvor de lå i forvredne stillin-ger. Han fik mistanke om, at noget var galt, og kontaktede Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Nordjylland, hvor-efter fuglene blev bragt til obduktion på Veterinærinstituttet.

Minkfoder i svælget

Her konstaterede dyrlægerne, at mågernes svælg var fyldt med en grødet masse, som efter alt at dømme var minkfoder. Så blev fuglene sendt til et fransk laboratorium, som kunne afsløre, at mågerne var døde på grund af parathion.

DOF Nordjylland har meldt sagen til politiet, oplyser formanden, Thorkild Lund.

"Giften er en af de farligste, man kender. Børn kunne have samlet de døde fugle op og på den måde være kommet i nærkontakt med giftstoffet. Og hvis rovfugle, der æder ådsler, havde fortæret de forgiftede fugle, ville de helt sikkert være omkommet. De forgiftede måger blev fundet få kilometer fra den lokalitet, hvor kongeørnen yngler ved Mariager Fjord," siger Thorkild Lund.

Ingen spor af gift på minkfarm

En minkfarm i nærheden har været i søgelyset, men landpolitiet i Hadsund har ikke fundet spor af den forbudte gift på stedet. Beboerne i området er nu blevet opfordret til at passe særligt på, hvis de finder døde fugle under mistænkelige omstændigheder - dvs. tilsyneladende uskadte fugle med fejlfri fjerdragt.

Mange mennesker er gennem tiden blevet forgiftede og er døde af parathion. Virksomheden Cheminova er en af verdens største producenter af stoffet, som er forbudt i hele EU.