Kritik af Camres ud-med-Islam-plan

Dansk Folkepartis Mogens Camre møder nu hård kritik for sin udtalelse under partiets landsmøde i weekenden, hvor han sagde, at 'Islam skal tvinges ud af Europa'.

Udtalelsen får SF'eren Kamal Qureshi til at sammenligne Dansk Folkepartis politiker med den danske nazi-leder Jonni Hansen.

Kamal Qureshi langer derudover kraf-tigt ud efter sine kollegaer i Folke-tinget, som han mener er alt for tavse. Både regeringspartier og opposi-tionen burde tage afstand, siger han.

DF'erne klappede ad Camre

Mogens Camres udtalelse, der under DF's landsmøde blev mødt med klapsalver, lød således:

"Islam er uforenelig med vore værdier. Og derfor skal islam smides ud af Euro­pa. Dette lille land er vores, vi har skabt det selv. Og vi vil styre det selv og selv bestemme, hvem der skal bo i det, og hvordan de skal opføre sig. Og vi vil kæmpe, indtil Danmark igen er frit."