Prostituerede sure over hjemmeside

Prostituerede vil give elever i folke-skolen og på ungdomsuddannelser et me-re nuanceret syn på prostitution - kvinderne er trætte af, at Servicesty-relsen udstiller dem som stakler, der har haft en hård barndom. Det er hjem-mesiden "Hvem betaler prisen", der i-følge Sus, en talskvinde for Sexarbejd-ernes Interesse Organisation (SIO), er fyldt med usandheder.

Siden er etableret af Servicestyrelsen under velfærdsminister Karen Jespersen (V), og ifølge SIO nedgøres de prostituerede samtidig med, at siden indeholder faktuelle fejl.

Ingen dokumentation for "hård barndom"

Derfor har de oprettet deres egen "Hvem betaler prisen1", som de opfordrer skolerne til at medtage i undervisningen.

"På ministeriets side kan man læse, at de fleste sexarbejdere har haft en hård barndom med vold og andre former for omsorgssvigt. Det er der ingen dokumentation for, og der er heller ikke dokumentation for, at de lider af de samme traumer som soldater, der har været i krig. Det passer simpelthen ikke," siger Sus.

Privilegerede prostituerede

SIO har 50 medlemmer og er tidligere blevet kritiseret for at repræsentere en lille gruppe mere privilegerede prostituerede. Den kritik afviser Sus.

"Vi er i forvejen stigmatiserede, og derfor er det svært at få kvinderne til at melde sig ind. De har børn og familie at tage hensyn til, men jeg er overbevist om, at vi taler mange fleres sag," siger hun.

Servicestyrelsens hjemmeside har eksisteret siden den 11. august, og SIO har tidligere opfordret Karen Jespersen til enten at korrigere oplysningerne eller fremlægge dokumentation.