Nyheder

Dansk milliardtab ved salg af SAS

Det danske samfund står til tab på op mod en mia. svenske kr., hvis SAS over-tages af et stort europæisk flysel-skab. Samtidig vil København miste de fleste oversøiske ruter, og Danmark vil få færre direkte ruter til Europa, skriver Jyllands-Posten. Det er konklusionen i en omfattende rapport, som SAS selv bestilte for få år siden.

Rapporten tegner et dystert billede af de økonomiske og trafikale konsekven-ser for Skandinavien i tilfælde af, at SAS mister selvstændigheden. Især Københavns Lufthavn og det danske rutenet vil blive hårdt ramt.

Overvejer løsning

SAS overvejer i disse uger en strukturel løsning på selskabets økonomiske problemer, og det kan ende med, at SAS overtages af den tyske luftfartsgigant Lufthansa. Flere analytikere vurderer, at drøftelserne er inde i en afgørende fase.

Rapporten konkluderer, at Københavns betydning som knudepunkt for interkontinentale flyvninger "vil næsten falde bort", hvis SAS overtages af andre. Samtidig vil der være færre ruter fra Danmark til europæiske destinationer, ligesom konkurrencen reduceres, så billetterne bliver dyrere. Det samlede samfundsøkonomiske tab for Skandinavien er beregnet til to mia. svenske kr.

Danmark rammes hårdest med et tab på næsten 900 mio. svenske kr.

Fem veje af gå

Analysen beskriver fem fremtidige scenarier. I det ene forudsættes, at SAS overtages af et fremmed flyselskab, så København vil miste status og kun blive et regionalt knudepunkt for ruter til Skandinavien og de baltiske lande. Vurderingen er helt på linje med en række luftfartseksperter, der spår, at skandinaverne i højere grad skal flyve ud i verden via Frankfurt eller München, hvis SAS overtages af Lufthansa.

Det mest vidtrækkende scenarium i rapporten er, at SAS går konkurs. Her er den overraskende konklusion, at det samfundsøkonomiske tab kun vil være en smule større i forhold til en situation, hvor SAS overtages af et stort europæisk selskab. Tabet for de skandinaviske samfund vil være 2,2 mia. svenske kr. om året. Også i dette tilfælde vil Danmark være langt den største taber.