Nyheder

Elektrificering koster 5-6 mia

Det vil koste 5-6 milliarder kroner at elektri-ficere jernbanens hovednet, viser en opgørelse fra Transportmini-steriet til Folketingets Trafikudvalg.

I dag er der kun eldrift på hovedstræk-ningen fra København til Padborg. Det betyder, at DSB må købe dieseltog til de øvrige jyske hovedstrækninger.

Andre lande bruger eltog, så dieseltog skal specialudvikles, og det er en af årsagerne til forsinkelsen af IC4-togene. En anden fordel ved eltog er, at de kan køre på strøm fra vind-møller og dermed mindske CO2-udslippet.

Den ene milliard af elektrificeringen er allerede fundet, da det er prisen for strækningen Ringsted - Rødby. Det er en del af aftalen om Femern-broen.

Fredericia-Århus koster mellem 1,3 og 1,5 milliarder kroner, Århus-Frederikshavn mellem 2,1 og 2,4 milliarder kroner, mens prisen for at sætte strøm på strækningen fra Lunderskov til Esbjerg er 0,5-0,6 milliarder kroner.