Nyheder

Nykredit køber Forstædernes Bank

Nykredit vil købe Forstædernes Bank. Der har været forhandlinger mellem de to banker - og salget anbefales af bestyrelsen i Forstædernes Bank.

Tilbuddet til aktionærerne er en over-kurs på 79,5 pct. i forhold til lukke-kursen fredag. Her kostede en aktie i Forstædernes Bank 58,5 kr. - og Nykre-dit vil give en pris på 105 kroner for hver aktie i banken. Det betyder, at banken har en værdi på ca. 1,8 mia. Nykredit oplyser, at Finanstilsynet har godkendt den "påtænkte erhvervelse af aktier i Forstædernes Bank", frem-går det af tilbuddet til aktionærerne.

Det var Forstædernes Bank, der selv rettede henvendelse til Nykredit for at finde ud af, om man var interesseret i at overtage banken.