Nyheder

Skatteyderne redder Roskilde Bank

Folketingets finansudvalg godkender Nationalbankens likviditetsgaranti på op til 20 milliarder kroner til Roskil-de Bank. Det ligger fast efter et møde i udvalget her til eftermiddag.

Finansudvalget vedtog således det om-stridte aktstykke, der betyder, at sta-ten garanterer Nationalbanken for de penge, banken risikerer at tabe på ov-ertagelsen af den kriseramte bank.

"Vi stemmer for aktstykket af hensyn til stabiliteten i den finansielle sek-tor," sagde Klaus Hækkerup, der sidder i udvalget for Socialdemokraterne.

Normalt har man som bankkunde sikkerhed op til 300.000, men med vedtagelsen garanteter staten også pengene for kunder med indskud i banken på over 300.000 kroner.

Enhedslisten imod

Alle udvalgets medlemmer på nær Enhedslistens Frank Aaen stemte for forslaget.

"Det kan ikke være meningen at skatteyderne skal gå ind og betale for en kalkuleret risiko," sagde Frank Aaen før mødet.

I første omgang førte kritiske spørgs-mål til udsættelse af Finansudvalgets behandling, men nu har alle partier angiveligt fået de ønskede svar.

Det handler om stabilitet

Hvor meget skatteyderne så reelt kommer til at betale for oprydningen i banken, vil økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) ikke komme med et bud på.

Hele øvelsen handler om sikre stabiliteten omkring det finansielle system i Danmark, pointerede ministeren.