Nyheder

Mere magt til Finanstilsynet

Finanstilsynet kan i fremtiden blive udstyret med stærkere redskaber og større åbenhed. Det kan blive konsekvensen af de to bankkrak i Bank Trelleborg og Roskilde Bank.

Formanden for Folketingets Finansud-valg, Kristian Thulesen Dahl (DF) sig-er, at rigsrevisorerne nu vil blive bedt om at undersøge Finanstilsynets virke både generelt, men især i de to konkrete bankskandaler.

"Det kan give både skrappere og bedre beføjelser til Finanstilsynet," siger Kristian Thulesen Dahl.

Som en rød lampe der lyser

"Hvis tilsynet for eksempel stiller større krav til en bank om solvens, kan man diskutere, om det ikke er en oplysning, som alle bør have som en rød lampe, der lyser," siger han.

Formelt retter Thulesen Dahl nu henvendelse til formanden for Statsrevisorerne, Peder Larsen, og får hans vurdering af, om Rigsrevisionen kan undersøge, hvordan Finanstilsynet virker og også har virket i de to konkrete sager om bankkrak.

Giver overblik

Sammen med det udvalgsarbejde, som Økonomi- og Erhvervsministeriet har sat i gang efter de to bankkrak, kan det give politikerne et billede af, hvor der skal sættes ind.

Kristian Thulesen Dahl, fik i dag en passus om en mulig rigsrevisionsundersøgelse føjet til det aktstykke, hvor Finansudvalget næsten enstemmigt godkendte en likviditetsgaranti på 15-20 milliarder kroner.