Nyheder

10 nye tog til Øresundstrafikken

Ca. 200 flere siddepladser pr. afgang. Det bliver resultatet, når DSB i løbet af 2010 indsætter 10 nye Øresundstog af den samme type, som kører på strækningen i dag.

Siden Øresundsbroens åbning i 2000 er antallet af passagerer, som tager toget over Øresund, steget med i gennemsnit 14,5 procent pr. år og ventes at runde 11 mio. på årsplan i 2008.

Transportminister Carina Christensen (K) glæder sig over at kunne understøtte den succes, Øresundstrafikken er:

"Trafikken over Sundet har været i voldsom vækst over de senere år. Med denne investering styrker vi den kollektive trafik over Øresund og bidrager yderligere til at forbedre integrationen i regionen til glæde for de mange nuværende og kommende passagerer," siger Carina Christensen.

Togene anskaffes i praksis af DSB og udlejes på en langtidsaftale til Trafikstyrelsen, der stiller dem til rådighed for DSBFirst, der fra januar næste år skal drive Øresundstrafikken, Kystbanen og et antal jernbane-strækninger i Sydsverige.

Med de 10 nye tog er der i alt omkring 90 danske og svenske togsæt, som betjener lokaltrafikken over Øresund. Alle tog er elektriske, indrettet med lavgulvssektioner og kan køre på begge sider af sundet.