Nyheder

Regeringen: Okay til bank-redning

Økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) giver sin fulde støtte til, at Danmarks Nationalbank og Det Private Beredskab opkøber samtlige aktier og overtager al gæld og andre forpligtigelser i den insolvente Roskilde Bank.

"Regeringen bakker op om den fundne løsning for Roskilde Bank. Vi havde selvfølgelig gerne set, at der var kommet en privat køber til banken, men i den foreliggende alvorlige situation er den valgte løsning nødvendig for at afvikle bankens aktiviteter i god ro og orden," siger Bendt Bendtsen.

Aftalen har været en nødvendighed, da ingen købere har været interesseret i at overtage hele eller dele af banken. Dertil kommer, at en ekstern revision har afsløret, at bankens økonomi er så dårlig, at den ikke længere opfylder lovens solvenskrav.

"Når regeringen bakker op om den fundne løsning, er det af hensyn til den finansielle stabilitet. Særligt på et tidspunkt, hvor der er uro på de finansielle markeder og danske pengeinstitutter er afhængige af udenlandsk finansiering," siger ministeren.

Bendt Bendtsen vil nu fremsende et nyt aktstykke til Folketingets Finansudvalg om en statsgaranti for de eventuelle tab, som Nationalbanen måtte få i forbindelse med overtagelsen og afviklingen af Roskilde Bank.