Nyheder

Bernstein: Roskilde er en trussel

Nationalbanken ser med stor alvor på situationen i Roskilde Bank.

"Vi vurderer, at forholdene nu udgør en væsentlig trussel mod den finansielle stabilitet i Danmark," siger Nationalbankens direktør Niels Bernstein. Det skyldes, at såfremt der kommer tab i forbindelse med bankens nuværende situation kan det have en afsmittende effekt på andre banker.

De fleste af Roskilde Banks aktivite-ter videreføres i en ny bank, som det private beredskab og Nationalbanken skyder 4,5 mia. kr. ind i.

Den nye bank får også navnet Roskilde Bank.

Danske Bank, Nykredit og Nordea stiller erfarne medarbejder til rådighed for den nye Roskilde Bank. De skal blandt andet gennemgå bankens kreditarrangementer, oplyser nationalbankdirektøren.

Han vurderer, at bl.a. aktionærer, indskydere m.m. formentlig har tabt deres penge. Kun hvis der er penge til overs, når kreditorerne er betalt, vil der kunne komme udbetalinger til aktionærer.

"Jeg skal understrege, at der er tale om en ekstrem situation. Roskilde Bank har haft stor eksponering på ejendomsmarkedet i kombination med en lemfældig kreditkultur. Det har betydet, at den ikke har været levedygtig på egen hånd, og vi har på denne måde måtte sikre en ansvarlig videreførelse," siger han.