Nyheder

Kosttilskud er ikke skadeligt

Holder du dig til den anbefalede maksi-male dosis af kosttilskuddet CLA på 1,6 gram om dagen, er der ingen grund til bekymring.

Det fastslår Fødevarestyrelsen på bag-grund af en ny rapport fra Motions- og Ernæringsrådet om, hvilke virkninger kosttilskud og sportsprodukter har for motionisters præstation og helbred.

"Der er ingen sundhedsmæssige betænke-ligheder ved produktet i den anbefale-de maksimale dosis, som er 1,6 gram," skriver Fødevarestyrelsen i et notat om sikkerhedsvurderingen af CLA.

Medier advarede danskerne

Rapporten fik ellers flere medier til at advare danskerne mod at indtage produktet CLA+T, som fås hos Matas. Advarslerne gik på, at CLA er sundhedsskadeligt og kan medføre blodpropper og type 2-diabetes. Men altså kun, hvis doserne overstiger 3 gram om dagen, fastslår Fødevarestyrelsen.

"Det fremgår bl.a. af rapporten, at brugen af CLA-produkter som kosttilskud frarådes, hvis der indtages doser over 3 gram om dagen på grund af mulige sundhedsskadelige effekter.

Fødevarestyrelsen blev for fire måneder siden bedt om at dobbelttjekke CLA for at sikre, at det ikke er skadeligt. Imens kosttilskuddet blev undersøgt, tog Matas produktet af hylderne. I april var det atter at finde i butikkerne.