Smertepatienter frygter ventetid

Når Folketinget til efteråret efter al sandsynlighed suspenderer ventetids-garantien i et år, får det store kon-sekvenser for patienter med kroniske smerter, skriver Kristeligt Dagblad.

Ventetiden på de fire offentlige smerteklinikker er mellem et og to år og voksede en smule under forårets konflikt. Men hidtil har patienterne kunnet benytte behandlingsgarantien, der siger, at hvis der er mere end en måneds ventetid, har de ret til at benytte et privat tilbud. Fremover er det ikke længere en rettighed, men skal baseres på et lægefagligt skøn.

"Jeg vil opfordre alle smertepatienter til at skynde sig og få en henvisning til en privat klinik. Når Folketinget suspenderer den mulighed til efteråret, stiger ventetiden markant," siger Finn Ry- gaard, der er formand for Foreningen Af Kroniske Smertepatienter, FAKS.

Ventetidsgaranti suspenderes

Efter forårets lange strejke på sygehusene lavede Danske Regioner og Sundhedsministeriet en aftale for, hvordan ventetidspuklen skal afvikles, og som led i aftalen er det planlagt, at Folketinget, når det træder sammen efter sommerferien, skal suspendere ventetidsgarantien indtil sommeren 2009, hvor den igen træder i kraft.

Dog vil patienter fortsat kunne blive henvist til et privat tilbud, men dette er ikke længere en rettighed, men baseres på et lægefagligt skøn.

Alle patienter vil blive prioriteret lige fra de kræftramte til dem med de nedgroede negle. Alligevel frygter smertepatienterne - og de private smerteklinikker - at blive glemt i mængden.

"På nuværende tidspunkt fungerer det frie sygehusvalg fortsat, men vi er et lille bitte område i forhold til knæ, hofter og fedme, og der kan jeg godt frygte, at politikerne glemmer smertepatienterne. En ventetid for smertepatienter på to år er katastrofal - det svarer jo til at have migræne hver eneste dag i to år," siger leder af den private smerteklinik Allévia, Lotte Vagn-Hansen.

I alt 325.000 danskere har invaliderende kroniske smerter, som de på de tværfaglige smertecentre kan få hjælp til at lindre og lære at leve med.

Stort behandlingspres

På Herlev Sygehus er der to års ventetid, og hospitalets smerteklinik tager kun 300 nye patienter ind hvert år.

"Behandlingspresset er meget stort," siger psykolog Søren Frølich.

På Rigshospitalets smertecenter er ventetiden for opadgående og ligger nu på omkring halvandet år. Mange patienter har dog ventet endnu længere tid, før de får hjælp af det tværfaglige smerteteam.

"Mange af vores patienter har ofte cyklet rundt i systemet i otte eller ni år, før de kommer hos os. En del ryger ud af arbejdsmarkedet og ender på overførselsindkomst. Det er et stort problem for den enkelte, men også et alvorligt samfundsøkonomisk problem," siger overlæge på Rigshospitalets Tværfaglige Smertecenter, Per Sjøgren.

Hos Danske Regioner understreger man, at der ikke er tale om et spareprojekt. Der skal bruges lige så mange penge i sundhedsvæsenet i det kommende år som normalt, men der vil blive foretaget en skarpere prioritering mellem patienterne.