Nyheder

Bankformand træder tilbage

Bestyrelsesformand Peter Müller, Ros-kilde Bank, træder tilbage som formand ved en kommende generalforsamling. Be-styrelsesmedlem Peter Holm træder også tilbage. Det oplyser banken til Køben-havns Fondsbørs efter et møde med utilfredse aktionærer.

Efter mødet med aktionærgruppen holdt bestyrelsen møde, hvor man besluttede at indkalde til en ekstraordinær gene-ralforsamling inden udgangen af septem-ber. Samtidig meddelte formand Peter Müller og bestyrelsesmedlem Peter Holm, at de ønsker at udtræde af besty-relsen og ikke genopstiller.

Stærkt utilfredse aktionærer

Det er aftalt, at der søges indvalgt nye bestyrelsesmedlemmer på den ekstraordinære generalforsamling, oplyser banken.

Aktionærerne i Roskilde Bank har været stærkt utilfredse efter choktal fra banken, der i juli måtte oplyse om tab på ejendomsmarkedet på en lille milliard kroner. Banken har måttet læne sig op ad en særlig likviditetsgaranti på 750 millioner kroner fra Nationalbanken.