Nyheder

Inflationen spiser din opsparing

Tusindvis af danskere taber lige nu store summer på deres helt almindelige opsparing, som er placeret på bankbø-ger eller i korte obligationer, skriver Berlingske. Den stærkt stigen-de inflation og stigende priser på dagligvarer betyder, at de 250.000 danskere, der betaler topskat af deres renter, nu skal have mere end ni procent i årlig rente for at deres penge ikke bliver mindre værd. Det er langt mere, end man kan få i rente på fx. en bankbog. Selv hvis man kun betaler 33 procent i skat af renterne, er det svært at få et afkast, der kan måle sig med inflationen.

Presses til risikable investeringer

Skal opsparingen ikke give underskud, tvinges folk nu til at købe aktier eller foretage andre risikable investeringer, der lige så let kan ende med store tab.

Laveste niveau i 25 år

Økonom i Jyske Bank Peter Øemig oplyser, at renten på en typisk obligation fratrukket inflationen lige nu er på det laveste niveau i 25 år. Den højest opnåelige rente på en obligation efter topskat og med frie midler uden for pensioner er ifølge Sydbank på 3,5 procent, hvilket er mindre end den aktuelle inflation.

"Det er noget, som gør det svært at spare op. Fortsætter udviklingen, vil det svække forbruget og dermed trække dansk økonomi i en uheldig retning," siger Peter Øemig.