Nyheder

Mange flere "glemmer" billetten

Der er gang i bødeblokken, når passage-rer bliver kontrolleret for gyldig rej-sehjemmel i busser og S-tog i hoved-stadsområdet.

Både busselskabet Movia og DSB S-tog har i år konstateret en betydelig stig-ning i antallet af passagerer, der ent-en har købt for få zoner eller slet ik-ke er i besiddelse af kort eller billet.

I årets fire første måneder har S-togs-revisorerne udskrevet 41.902 afgifter mod 33.526 afgifter i samme periode i 2007, oplyser Berlingske Tidende.

Koster 90 mio om året

I Movias busser blev der i årets fem første måneder udskrevet 3.998 afgifter. Det skal sammenholdes med, at der i hele 2007 blev givet i alt 4.847 bøder til billetsnydere i busserne, skriver Berlingske Tidende.

Gratister koster anslået DSB S-tog og Movia henholdsvis 60 og 30 millioner kroner årligt, og begge selskaber arbejder derfor målrettet på at gøre opdagelsesrisikoen større, så færre passagerer fristes til at snyde. Mens Movia i år har intensiveret billetkontrollen, er DSB S-tog i gang med at planlægge et nyt tiltag med civilklædte billetkontrollører, der senere i år skal sættes ind mod de "professionelle" snydere, som traditionelt opholder sig midt i toget ved en udgang i håb om at kunne nå at stikke af, hvis de får færten af et par uniformerede S-togsrevisiorer.

Før politireformen havde vi en hel del gange politi i civil med ude i busserne. Det var meget givtigt

James Pedersen

Som trold af en æske

Civilklædte togrevisorer, der kendes fra mange europæiske storbyer, blander sig med passagererne og springer pludselig op som trold af en æske, når et tog forlader en station.

"I Danmark har vi ikke tidligere haft tradition for at kombinere billettering med revisorer i civil og uniform. Det vil vi gerne prøve af. Revisorerne ser jo ofte passagerer, som må formodes ikke at have gyldig billet, men som de ikke når at træffe, fordi de er ude, så snart de opdager uniformerne," siger servicechef i DSB S-tog Michael Hermann.

"Det skal have konsekvenser"

Hos Movia, som i år har ansat otte nye billetkontrollører for at komme det stigende snyderi til livs, har passagererne sværere ved at stikke af under en kontrolindsats. Alligevel håber trafikinspektør James Pedersen på, at en ordning med assistance fra civilklædte betjente kan genoptages.

"Før politireformen havde vi en hel del gange politi i civil med ude i busserne. Det var meget givtigt. Men det har politiet desværre ikke meget tid til mere. Hvis en kunde ikke vil tage imod en afgift i dag, er vi derfor nogle gange nødt til at tilbageholde en bus, indtil politiet er fremme. Vi mener, at det skal have en konsekvens at køre uden gyldig billet," siger James Pedersen.