Nyheder

Aktionæroprør uden reel slagkraft

De aktionærer, der har beholdt deres aktier i Roskilde Bank, har reelt ikke mulighed for at tvinge Roskilde Banks bestyrelse til at gå af. Der er nem-lig ikke indsamlet deciderede fuldmag-ter fra de utilfredse aktionærer. Det skriver Børsen.

"Det er ikke fuldmagter, som vi har indsamlet, men derimod tilkendegivel-ser fra aktionærerne. Det betyder i praksis, at vi ikke kan tvinge besty-relsen til at indkalde til en ekstraor-dinær generalforsamling," siger tals-manden for de utilfredse aktionærer Ole Peter Nielsen.

Har lavet en aftale

Uanset hvor mange underskrifter de utilfredse aktionærer samler ind, så er det i følge vedtægterne stadigvæk op til bestyrelsen i Roskilde Bank, at beslutte hvorvidt der skal være en generalforsamling eller ej, hvor de på forhånd ved, at de vil blive bedt om at forsvinde.

"Altså, vi har lavet en aftale med adm. direktør Søren Kaare-Andersen om, at hvis vi når at indsamle nok tilkendegivelser, så vil han indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde og foreligge resultatet og vores dagsorden til bestyrelsen. De skal så selv træffe beslutningen om hvorvidt de vil indkalde til en ekstraordinær generalforsamling eller ej," forklarer han og fortsætter:

"Jeg håber og forventer bestemt ikke, at de vil sidde vores anmodning overhørig. Der ser i øvrigt ud til at være en smule opbrud blandt medlemmerne i bestyrelsen på vej," siger han.