Nyheder

Venstre kritiserer EF-domstolen

EF-Domstolen tager sig for mange friheder overfor medlemslandene, og det har nu skabt tvivl om de stramme danske udlændingeregler. Det mener Venstres EU-ordfører, Michael Aastrup Jensen, der vil have ændret rammerne for EF-Domstolens arbejde.

"Jeg synes, at man det sidste halve års tid har kunnet se, at EF-Domstolen er gået i gang med en politisering, hvor man hele tiden går ind og tester vandene for, hvor langt man kan gå i forhold til de nationale parlamenter. Og det er en glidebane, der er meget farlig, siger han.

Herhjemme kritiseres Udlændingeservice voldsomt for ikke at fortælle borgerne om muligheden for at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark ved hjælp af EU's regler.

Krydser grænse

Reglerne udspringer af arbejdstagernes ret til at bevæge sig frit inden for EU, der blev en realitet med det indre marked i 1987, men reglerne er første senere blevet konkretiseret gennem domme fra EF-Domstolen.

Michael Aastrup Jensen mener, at domstolen nogle gange krydser grænsen mellem domstol og politikere. Han peger konkret på en dom fra december sidste år, hvor domstolen slog fast, at en EU-borger ikke behøvede at have et konkret job på hånden for at flytte til et andet EU-land som arbejdstager.

Ordføreren kritiserer samtidig den såkaldte Laval-dom for at skabe tvivl om den danske model på arbejdsmarkedet.