Droppede kontrol af farligt kød

Fødevarestyrelsen droppede sidste år at gennemføre 223 planlagte kontroller af store partier kød, der kom fra ud-landet til Danmark og direkte videre ud i supermarkedernes kølediske, skri-ver Politiken.

Det skete, efter at regeringen og Dansk Folkeparti havde lovet at skærpe kontrollen af især fjerkræ og svinekød fra udlandet, der sender flere og fle-re danskere i sygesengen med salmonel-laforgiftning. Ofte er salmonella, der stammer fra udenlandsk kød, modstands-dygtig over for medicin, så syge og svækkede patienter ikke kan behandles.

"Det er intet mindre end en katastrofe. Vi ved sort på hvidt, at der er masser af farlige salmonellabakterier i det importerede kød, og så udtager myndighederne ikke engang de prøver, de skal," siger Per V. Møller.

Som formand for Dansk Slagtefjerkræ taler han på vegne af de danske kyllingeslagterier. Politikernes løfte om mere kontrol er nedfældet i Fødevarestyrelsens resultatkontrakt for sidste år. Den viser, hvilke opgaver styrelsen skulle løse for skattekronerne.

Der står, at kontrollanterne skulle tage prøver fra 1.125 partier kød fra udlandet. Men Fødevarestyrelsen tjekkede kun 902 partier. Det svarer til 80 procent af de lovede kontroller. Mere end 200 partier er dermed ikke blevet undersøgt - til trods for at netop kontrollen med importeret kød i resultatkontrakten kaldes en af de "vigtigste" opgaver.

Et parti består ofte af flere ton kød. Fødevarestyrelsen erkender problemet og undskylder sig i sin årsrapport med, at "det har været svært at finde det importerede kød". Til gengæld har Fødevarestyrelsen taget flere prøver af det danske kød end planlagt. Og det provokerer fjerkræbranchen, der har investeret hundredvis af millioner i at fjerne salmonella fra danske kyllinger, der stort set er fri for bakterien.

Salmonella fakta

  • Salmonella findes i forskellig grad i en række føde-varer, især i æg, fjerkræ, svine- og oksekød, og upasteuriseret mælk.
  • Salmonella kan desuden findes i fisk og skaldyr og i vegetabilske fødevarer, som fx rå grønsager.

"Der ryger 40.000 ton kylling ind fra udlandet om året, så det siger sig selv, at myndighederne kun ser toppen af isbjerget i de prøver, de trods alt får taget," siger Per V. Møller, der også er direktør for Rose Poultry, Danmarks største fjerkræslagteri.