Nyheder

Pas på bål og pindsvin i aften

Intet bål uden formaninger - heller ik-ke sankthansaften. For selv om de se-neste par døgn har budt på spredte byg-er, er der grund til at tage sig i akt, når heksen skal sendes af sted.

Dels er der en række afstandskrav til huse og marker, som bør overholdes for ikke at sprede branden. Men det er ikke kun faren for ildebrand, der lu-rer i skæret fra flammerne. Er dit bål bygget nogle dage i forvejen, kan der nemlig være dyr som pindsvin, der har søgt ly i bunken af grene. Derfor an-befaler styrelsen, at man flytter bå-let på selve dagen.

Især hvis bålet er opbygget dage i forvejen.

Sådan bygger du et bål, der ikke vælter:

Lave en bålkerne bestående af en stak sammenkrøllet avispapir, tørt kvas og grene.

Ovenpå kernen lægger man de mindre grene eller flækkede træstykker.

Pointen er, at grenene og træstykkerne ikke må være større, end at de når at blive antændt, før hele kernen er brændt ud.

Brug ikke benzin til at tænde med

Inden du finder den endelige placering til dit bål, anbefaler Beredskabsstyrelsen derudover, at der bør være mindst 30 meter til nærmeste bygning med hårdt tag og 200 meter til bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale.

Er der marker eller skov i nærheden, bør man også være på vakt. Bålet bør ikke ligge nærmere end 60 meter fra brændbare markafgrøder, og der skal være hele 200 meter til nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation.

Endelig fraråder beredskabsstyrelsen, at man bruger benzin, sprit eller andre letantændelige væsker for at få bålet til at fænge. I stedet bør man bruge tændvæske.