Nyheder

Grønt lys for to nye kulkraftanlæg

Et flertal i Folketinget har givet grønt lys for kulfyring på to centrale kraftværker, Avedøre II ved København og Skærbæk i Sydjylland.

Miljøfolk og oppositionen har advaret om, at forslaget vil øge CO2-udlednin-gen. "Vi skal have mere vedvarende energi og ikke mere kul," siger energi-ordfører Mette Gjerskov (S) til Ritzau.

Venstres ordfører, Lars Christian Lil-leholt er uenig: Med tilladelsen kan man flytte noget kraftvarme-produktion fra nogle ineffektive tyske værker til Avedøre II, som er mere effektivt.

S: Fogh er dobbeltmoralsk

Mette Gjerskov kalder det dobbeltmoralsk, at statsministeren på den ene side stiler mod uafhængigheden af fossile brændstoffer, men samtidig lukker op for mere kulfyring.

Men miljøet vil også blve tilgodeset på en anden måde med tilladelsen, påpeger Lars Christian Lilleholt: Med lovændringen følger også krav om, at mængden af biomasse som for eksempel træflis samlet skal stige med 700.000 ton i den samlede danske energiproduktion.

"Samlet set vil det betyde, at vi får en mere fornuftig og energirigtig energiproduktion set i et europæisk perspektiv," siger Lars Christian Lilleholt.

Skjult dagsorden

Udsigten til et øget kulforbrug i Danmark bekymrer oppositionen, der mener, at forslaget er begrundet i at øge værdien af energiselskabet DONG Energy, og at det vil skade Danmarks anseelse forud for klimatopmødet i København i 2009. Her er Danmarks succeskriterium at få vedtaget en ny international klimaaftale, der skal begrænse udslippet af CO2.

"Verdens problem er, at kul er billigt at fyre med. Det er jo ikke DONG, som skal betale for alle problemerne, der er med udledning af CO2 fra kul," siger Mette Gjerskov.

"Kul er billigere end vindmøller. Så det er der økonomi i, men vi mener ikke, at økonomi er det eneste hensyn."